ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συναγερμοί

 • Σύγρονα συστήματα προστασίας σπιτιών και εγκαταστάσεων
 • Πολυζωνικά ψηφιακά συστήματα συναγερμών
 • Πολλαπλοί τρόποι ενημέρωσης (τηλεφωνία, SMS, internet)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα ασφαλείας (ελέγχου πρόσβασης, CCTV κτλ.)

Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

 • Ψηφιακά συστήματα (IP) εσωτερικών & εξωτερικών χώρων
 • Συστήματα κεντρικού ελέγχου και καταγραφής
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω υπολογιστή ή/και κινήτου (smartphone)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα ασφαλείας (ελέγχου πρόσβασης, συναγερμό κτλ.)

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

 • Συστήματα με κωδικό, κάρτα και βιομετρικά (δακτυλικά αποτυπώματα)
 • Δικτυακά συστήματα για κάλυψη μεγάλων εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογές αναφορών και ελέγχου του προσωπικού
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα ασφαλείας (συναγερμό, CCTV κτλ.)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι συνεργάτες μας
Copyright © 2012 Diastron Powered by Lighthouse Internet Media