ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τηλεφωνικά Κέντρα

 • Τηλεφωνικά Κέντρα και συστήματα VoIP / Unified Communications
 • Υποστήριξη από το σχεδιασμό έως και τον τελικό προγραμματισμό
 • Τεχνική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
 • Ολοκλήρωση των συστημάτων επικοινωνίας με το δίκτυο υπολογιστών

Συστήματα Εκτύπωσης

 • Εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα & plotter
 • Συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης εγγράφων
 • Δυνατότητα αγοράς, μίσθωσης (leasing) & υποστήριξη ανα εκτύπωση (per click)
 • Τεχνική υποστήριξη τόσο στη λειτουργία όσο και στη συντήρηση του εκτυπωτικού

Συστήματα Παροχής Ρεύματος

 • Λύσεις προστασίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Αυτόματοι ρυθμιστές τάσης (AVR) & συστήματα UPS (Line Interactive & On Line)
 • Κάλυψη από μικρές εγκαταστάσεις μέχρι τριφασικές εγκαστάσεις πολλών KVA
 • Προγράμματα συντήρησης για επέκταση του χρόνου ζωής των UPS
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι συνεργάτες μας
Copyright © 2012 Diastron Powered by Lighthouse Internet Media